Lídership ako cesta premeny. 5 blokový konzistentný tréning

Líder je pre tím nenahraditeľným iniciátorom zmeny. Vnútorná premena, zjednotenie a autenticita tímu prináša kontinuálnu inováciu. Aké sú kľúčové  miesta leadershipu pre budúcnosť?  Ako sprevádzať tím zmenou, aby výsledkom bola vnútorná premena tímu?

Aby sme umožnili skutočný dopad do života lídra i organizácie, rozvoj bude v 3 oblastiach:

  • osobný rozvoj účastníkov

všímavosť, nadhľad, rozvoj talentov, osobná autenticita

  • rozvoj leadership postojov a zručností

zavádzanie zmeny, posilňovanie kompetentnosti tímu, rozvoj tímu a členov, učenlivosť a adaptabilita. Zvýšenie dopadu lídra.  Rozvoj pružnosti, efektivity  a  kľúčového potenciálu tímu.

  • Váš leadership projekt

sprevádzanie pri realizácii vybraného leadership projektu

Najbližší termín

18.09.2020, 00:00

Všetky termíny
  • 19.06.2020, 09:00
  • 26.06.2020, 09:00
  • 24.07.2020, 09:00
  • 14.08.2020, 09:00
  • 18.09.2020, 00:00