d'atelier

Čo Vám chceme priniesť

Naším poslaním je rozvoj človeka, aby dával to najlepšie zo seba a realizoval svoj potenciál. 
Sprevádzame organizáciu zmenami, aby bola pružná, a aby jej poslanie, štruktúra a kultúra spolu ladili. Sledujeme dopad na angažovanosť, schopnosti a zdravú výkonnosť jednotlivcov. Prispievame takto k vytváraniu prostredia‚ kde ľudia a firma celistvo napredujú.

"Sprevádzame človeka na ceste objavovania a realizácie toho najlepšieho zo seba"

Čo po sebe chceme zanechať

Rozvoj

Budujeme trvalo udržateľný rozvoj ľudí, ich lojálnosť a motiváciu.

Pevné základy

Pomáhame človeku spoznať svoje aj firemné hodnoty a čerpať z nich.

Dopad

Vytvárame zdravé prostredie, kde človek aj firma chcú a môžu rásť.

Ako pracujeme

Špecializujeme sa na dizajn a realizáciu zmenových projektov.

Naše projekty

Naše hodnoty

Formy spolupráce

Kedy Vám chceme byť užitoční?

Potrebujete tréningy na rozvoj zručností a prístupov najmä v otázke leadershipu, manažmentu a posilňovania talentov.

Chcete budovať pozitívnu kultúru v organizáciách a zlepšovať tak spoluprácu a zameranie na cieľ.

Potrebujete spätnú väzbu zaviesť v tímoch, či potrebujete online hodnotenie s následným koučingom.

Potrebujete budovať proklientský prístup a rozvíjať trénerov a facilitátorov.

Potrebujete sprevádzanie zmenou, aby transformáciou prešiel aj jednotlivec a tím.