d'atelier

O nás

Staviame na dôvere, že človek, ktorý objavuje a dáva to svoje najlepšie pre druhých, nenahraditeľne prispieva k stabilite aj pružnosti svojho tímu a prostredia. Daruje sa a prijíma druhých ako dar. Rozhodli sme sa byť sprievodcami pri tejto tvorbe. Sústreďujeme sa na rozvoj človeka a na to, aby poslanie firmy, jej kultúra a riadenie tímov spolu ladili.

"Sprevádzame človeka na ceste objavovania a realizácie toho najlepšieho zo seba"

Kto sme

Sme tím špecialistov, nadšencov pre rozvoj. Rozhodli sme sa venovať vytváraniu zdravého prostredia, kde človek aj firma chcú a môžu spoločne rásť. Naša spoločnosť je zameraná na vytváranie zákazníckych riešení prostredníctvom poradenstva, facilitácie, moderovania, tréningov a osobného aj tímového koučingu a ďalších nástrojov.

Náš cieľ

Chceme vytvoriť prostredie, v ktorom môžu naši klienti zdieľať a diskutovať o svojich potrebách a aktívne sa podieľať na vytváraní perfektného riešenia s nami. Každého klienta vnímame ako nášho partnera a rešpektovaného priateľa.

Ako pracujeme

V každom projekte, na ktorom pracujeme, plne využívame naše talenty. Spoločne vytvárame silnú komunitu odborníkov, ktorí prinášajú pridanú hodnotu ku všetkému, čo robíme. Sme radi kreatívni, pretože vieme, že to prináša radosť a šťastie nám aj klientovi a veríme, že váš úspech je aj naším úspechom.

Kedy Vám chceme byť užitoční?

Potrebujete tréningy na rozvoj zručností a prístupov najmä v otázke leadershipu, manažmentu a posilňovania talentov.

Chcete budovať pozitívnu kultúru v organizáciách a zlepšovať tak spoluprácu a zameranie na cieľ.

Potrebujete spätnú väzbu zaviesť v tímoch, či potrebujete online hodnotenie s následným koučingom.

Potrebujete budovať proklientský prístup a rozvíjať trénerov a facilitátorov.

Potrebujete sprevádzanie zmenou, aby transformáciou prešiel aj jednotlivec a tím.