Ako z drámy do spolutvorby

Role dramatického trojuholníka bránia tvorivosti a spolupráci. Vyčerpávajú nás a spôsobujú neschopnosť inovovať v tímoch. Ako z nich von?