Leadership riaditeľa školy

Prínos:
• nastavenie podmienok, aby tím dával to najlepšie zo seba
• lepšie vzťahy
• rozvoj v kompetencii vedenia tímov
• lepšie sebapoznanie, talenty a “slepé miesta”
• vytvorenie podmienok na úspešný PILOT – projekt transformácie vybranej školy
Najbližší termín

Bohužiaľ, už nie sú voľné žiadne termíny

Transformačný Brainstorming

strategicky zlaďujúci workshop

pre lídrov a ich tímy:

  • Keď sa chcete  transformáciou priblížiť k vynárajúcemu sa potenciálu.
  • Potrebujete inovovať.
  • Chcete zjednotiť sily tímu pre spoločnú víziu.
Najbližší termín

Bohužiaľ, už nie sú voľné žiadne termíny

Lídership ako cesta premeny. 5 modulový tréning

Rozvoj lídrov a manažérov.

Vytvoríte prostredie kontinuálnej inovácie a uvidíte dopad v správaní a komunikácii

Najbližší termín

Na termíne sa spolu dohodneme.