Ako opustiť drámu znemožňujúcu transformáciu?

THE EMPOWERMENT WORKSHOP /zážitkový workshop pre leadrov

Inšpirácie ako zmeniť drámu v tímoch do vynaliezavých, odolných a inovatívnych vzťahov.

Najbližší termín

Bohužiaľ, už nie sú voľné žiadne termíny

Ako stmeľovať v transformácii? Rozvoj faciliačných zručností lídra

Ako facilitovať workshopy a porady, aby transformácia vychádzala z tímu?  Aby stmeľovali tím pre ciele a prinášali radosť?

Získate:

  • posilnenie vlastnej charizmy facilitátora transformačných workshopov, porád
  • rovnováhu i v kritických momentoch, ktoré rozhodujú o úspešnosti
  • zážitok posunu
  • premenu na vašich workshopoch: z drámy  znemožňujúcej transformáciu do spolutvorby v tímoch

Odídete s vlastným scenárom transformačného workshopu  odskúšaným a vylepšeným počas tréningu.

Najbližší termín

22.07.2022, 09:00

Certifikovaný tréning trénera, facilitátora zmien

Tréner sprevádza človeka a tímy transformáciou. Posúva  z „viem (know how)“ na „inšpirujem svojim správaním (show how)“. Premosťuje strategické priority a kultúru do správania sa jednotlivcov.

  • Túžiš sa posunúť ako tréner, aby si sledoval  viditeľný dopad?
  • Chceš pozitívne provokovať zmeny  u účastníkov  Tvojich tréningov a workshopov?
Najbližší termín

Bohužiaľ, už nie sú voľné žiadne termíny