Líder spolutvorby _ 3 modulový leadership tréning

Spolutvorba na spoločnom zámere tímu

Leadership, ktorý posilňuje druhých

Posun od reaktivity do proaktivity

Najbližší termín

Bohužiaľ, už nie sú voľné žiadne termíny

Líder spolutvorby

rozlišujem – zapájam – vyhodnocujeme

Najbližší termín

Bohužiaľ, už nie sú voľné žiadne termíny