Líder spolutvorby _ 3 modulový leadership tréning

Spolutvorba vyviera z proaktivity tvorcu. A nie z reaktivity postoja obete. Naša reaktivita bráni tvorivosti a spolupráci. Vyčerpáva a znemožňuje inovácie.  Ako teda posilňovať lídra pre spolutvorbu, ktorý zapája všetkých?

Program:

 • reaktivita (dráma) vs proaktivita (spolutvorba) – dynamika vzťahov
  • posun od obete k tvorcovi „the choice point“
 • 3 okruhy zmeny, prekážky a stimulátori zmeny
  • tvorba a predaj Vašej vízie zmeny
 • proaktivita a prevzatie zodpovednosti
  • posilňujúce delegovanie podľa zrelosti človeka a kompetencie
  • konkrétne situácie
 • obnova a posilnenie existujúcich zdrojov v tíme
  • SWOT tímu
 • porady ako akt spolutvorby
  • praktický nástroj pre Vaše strategické porady
 • hodnotiace pohovory
  • Vaše situácie
 • zapojenie tímu do tvorby a prenosu vízie
  • strategické plánovanie a kaskádovanie cieľov

Prínos:

 • efektívnejšie PORADY
 • delegovanie pre nástupníctvo
 • podpora INKLUZÍVNEJ  kultúry leadershipu
 • posilnenie vnútorného lídra
  • voľba postoja i v náročnom čase
  • vycentrovanie sa na svoj vnútorný oheň a vášeň, oddramatizovanie, menej stresu
  • proaktívny prístup k životu, prenos zmien
  • pozitívne návyky
 • posila JEDNOTY  tímu
 • vytvorenie prostredia PRE SPOLUTVORBU

prezenčne 3 Leadership tréningy v Bratislave, starom meste + 1 online tímový koučing

Čas: 9:00 hod. – 14:00 hod

Účastnícky poplatok: 600 + DPH. V prípade viac účastníkov z 1 organizácie, účastnícky poplatok 500 eur + DPH

Účastníci získajú možnosť  zakúpiť si  e-learning TED* a prístup na medzinárodnú podpornú platformu TED* v sume  100 eur + DPH. Štandardne  299 $

Najbližší termín

Bohužiaľ, už nie sú voľné žiadne termíny

Všetky termíny
 • 23.02.2024, 09:00 – 14:00
 • 22.03.2024, 09:00 – 14:00
 • 05.04.2024, 09:00 – 14:00