Ako stmeľovať v transformácii? Rozvoj faciliačných zručností lídra

Z drámy  do spolutvorby v tímoch.

Presadzovanie vonkajšej zmeny môže vyčerpať naše zdroje, radosť. Chcete skutočnú transformáciu ako odpoveď na vonkajšie zmeny business prostredia?Hľadáte jednoduchý scenár ako na to?  Chcete posilňujúcu spätnú väzbu na váš posun?

Najmä v čase  straty a neistoty sa vyplavujú role obete, útočníka a záchrancu obmedzujú náš tvorivý potenciál. Našu schopnosť robiť slobodné, tvorivé  rozhodnutia. Obmedzujú životaschopnosť, inovatívnosť a napojenie tímu i lídra.

Ako ich rozpoznať a prejsť do tvorivej dynamiky?

Túžime po hlbšom zmysle, pokoji a nádeji a po skutočnej transformácii. Tento tréning  je preto postavený na 3 pilieroch:

  • JA AKO VPLYVNÝ POZITÍVNY FACILITÁTOR ZMIEN

Talenty, poznanie svojich tieňov a odstraňovanie prekážok pre originálny  potenciál. Uvedomenie a spravovanie emócií a postojov. Stíšenie sa i v chaose a rozhodnutie sa pre želané správanie smerom k cieľu.

  • JA AKO STMEĽOVAČ TÍMU

Ako sprevádzať  tím udržateľnou zmenou správania aby ste dosiahli spoločný zámer? Zážitková interakcia, tvorba tímu zo skupiny účastníkov. Výber metód podľa súčasnej úrovne a kroky posunu k želaným cieľom. 

  • JA AKO SÚČASŤ SYSTÉMU,  KTORÝ JE V POHYBE

Podpora zmien v korporátnych spoločnostiach i v menších tímoch. Spätná väzba na posun od prostredia. Ako sa zvýšil môj dopad?

Najbližší termín

Na termíne sa spolu dohodneme.

Všetky termíny

Na termíne sa spolu dohodneme.